Tag hul på problemadfærden mens du er bortrejst

Forberedende træning af hunden

Du kan vælge at få din hund trænet i forhold til en specifik problemstilling, mens den opholder sig i pensionen. Det betyder dog ikke, at problemet er fuldstændigt forsvundet, når du kommer tilbage. Du skal naturligvis også have en instruktion i, hvordan man takler situationen. Men det betyder, at det kan blive noget nemmere for dig at gå til, når der er foretaget en forberedende træning, så hunden ved, hvad det handler om. Derfor kan denne form for træning kun tilbydes i en samlet pakke à minimum 3 timers træning i pensionen og 1 time sammen med ejer. Du har mulighed for at tilvælge flere timer, så adfærden bliver endnu mere stabiliseret. Se under "Pris" nederst på siden.

 

EKSEMPLER PÅ SPECIALTRÆNING: 

Gå i slap line

Hvis du f.eks. har en hund, som trækker i linen på gåturen, kan jeg under opholdet i pensionen foretage en ”for-træning” af denne færdighed. Det betyder, at jeg lærer hunden at gå i slap line, når jeg selv går med den. Det betyder desværre ikke nødvendigvis, at den så også gør det, når den kommer hjem, og ejeren går med den. Derfor vil det efter­følgende være nødvendigt med minimum en times instruktion i eget miljø sammen med ejer. For-træningen betyder dog, at hunden nu ved, hvad sagen drejer sig om, og det vil derved blive betydeligt nemmere for ejeren at træne færdigheden op i eget miljø.

 

Indkald med fløjte

Et andet emne kunne være indkald med fløjte. Her gælder det samme som ovenfor. Selvom hunden lærer at komme til mig, er det ikke ensbetydende med, at den også vil komme til ejer. Men ved at bruge fløjte, som er en neutral lyd, der ikke er personrelateret (som en stemme), kan det efterfølgende være en noget nemmere opgave for ejeren at lære at kalde hunden til sig efter behørig instruktion.

 

Klikkertræning

Har du gået og puslet med tanken om at bruge klikker til træning af hunden, men har ikke rigtigt kunnet komme i gang med det? Så vil der være mulighed for at få hunden klikkertrænet, mens den er i pensionen. Det vil betyde, at hunden nu ved, hvad denne form for træning går ud på – og så vil det kun være dig, som skal lære det. Hvis både hund og ejer er uvidende om proceduren, vil det være noget mere krævende at lære, end hvis én af parterne kender til det i forvejen.

 

”Bliv”

Har din hund svært ved at blive på stedet og forholde sig i ro i bestemte sammenhænge, så vil en udvidet træning med bliv-øvelser kunne styrke denne færdighed. 

 

Lineføring:

Lineføringsøvelsen går ud på, at hunden går på venstre (eller højre) side af ejer og har øjenkontakt med ejer. Denne færdighed er et godt redskab at ”have i lommen”, hvis du har en hund, som er tilbøjelig til at springe frem i linen efter f.eks. andre hunde (eller andet), man møder på gåturen. Den kan også bruges i mange andre sammenhænge – som f.eks. hvis hunden samler ekskrementer op og spiser. Man kan gennem struktureret træning lære hunden at tage kontakt til ejer i stedet for at engagere sig i problemadfærden. Der kan også i forhold til denne færdighed med fordel laves en for-træning af hunden med en efterfølgende instruktion af ejer.

 

Diverse:

Det kan også være du har en helt anden problemstilling, du kunne tænke dig at få noget gjort ved. Jeg skal dog gøre opmærksom på, at det ikke er alle problemstillinger, man kan arbejde med på denne måde. Men ring og hør nærmere.

 

Pris:

Minimum træningstid for ovennævnte opgaver er 3 timer fordelt over 3 dage (i pensionen) + 1 time sammen med ejer (eventuelt i eget miljø). Den samlede pris for dette er: 1000 kr.

Supplerende timer: 250 kr. pr. time