Adfærdsrådgivning

Hvordan foregår en adfærdskonsultation?


En adfærdskonsultation vil typisk forløbe på den måde, at jeg bliver ringet op af en hundeejer, som forelægger en problemstilling. Jeg spørger ind til de nærmere omstændigheder omkring situationen og vurderer derudfra, om det er en problematik, som i første omgang kan forsøges løst gennem en telefonsamtale. Om dette er muligt, kan blandt andet afhænge af den pågældende hundeejers træningserfaring og -indsigt, men naturligvis også af problemets art og omfang.


Der er også mulighed for at få rådgivning via e-mail.

Man kan også vælge en kombination af telefon- og e-mail-konsultation. Fordelen ved telefonsamtalen er, at jeg hurtigere og nemmere kan få klarlagt nogle detaljer omkring den pågældende problemadfærd. Fordelen ved e-mail-korrespondancen er, at hundeejeren får nogle råd og fakta, som er nedfældet på tryk og derved er nemmere at huske og at anvende.  

En af forskellene på ovenstående form for konsultation og den nedenfor beskrevne personlige konsultation er, at ovenstående i sagens natur ikke indbefatter personlig anvisning/instruktion i øvelser eller håndtering af hunden. Og dette kan desværre ofte være lige præcis det, der mangler, for at man kan få tingene til at lykkes.
Derudover vil man ved et personligt besøg ofte kunne afdække nogle forhold, som hundeejeren ikke selv er opmærksom på, og som jeg ikke ville kunne blive opmærksom på gennem korrespondance eller en telefonsamtale.

Er det en problematik, som kræver, at jeg ser nærmere på hunden og dens ageren i det omgivende miljø, kan det aftales, at jeg kommer på besøg i hjemmet, eller at jeg mødes med hund og ejer på et nærmere angivet sted.

Et hjemmebesøg varer som regel 1½-2 timer. Under dette besøg kortlægges problemstillingen.  Jeg informerer i relevant omfang om træning, samspil med hunden og forebyggelse af problemadfærd generelt, da dette indirekte kan have indflydelse på den aktuelle problemstilling. Derudover taler vi om, hvad der mere specifikt kan gøres ved den pågældende situation, og jeg kommer med forslag til og instruerer i øvelser og træning i forhold til at ændre på hundens problemadfærd.

Efter besøget skriver jeg et resumé og udfærdiger en handleplan, som hundeejeren kan følge. Man kan til enhver tid frit henvende sig telefonisk, hvis man støder ind i problemer undervejs eller har spørgsmål til handleplanen.

Det kan være en fordel med et opfølgningsbesøg 2-4 uger efter den første konsultation.

Prisen for en adfærdskonsultation


TELEFONKONSULTATION
Telefonkonsultation er gratis den første gang, der ringes op.

Aftales der et planlagt forløb via telefonkonsultation, vil prisen være 75 kr. pr. påbegyndte halve time (efter den indledende gratis samtale). Hundeejeren ringer op (d.v.s. betaler for opkaldet). 

Alle telefonsamtaler i forbindelse med personlig konsultation i hjemmet er gratis.  

KONSULTATION VIA E-MAIL
Den indledende korrespondance, hvor problemet klarlægges er gratis. Herefter kan hundeejeren vælge, om han/hun ønsker en videre konsultation, og i givet fald hvilken type.

En fuld e-mail-konsultation eller en kombination af e-mail og telefonisk konsultation koster 700 kr.
Denne pris omfatter:
- Klarlægning af problemstillingen
- Råd og vejledning om relevante tiltag
- Skriftligt materiale om relevante generelle træningsprocedurer og problemløsningsmodeller
- Individuel/personlig handleplan
- Opfølgende korrespondance eller telefonisk vejledning 

PERSONLIG KONSULTATION
En personlig konsultation i hjemmet koster 1200 kr. + transportudgifter.

Denne konsultation varer som regel 2 timer og omfatter skriftligt materiale om relevante generelle træningsprocedurer, som udleveres ved besøget samt en detaljeret skriftlig individuel handleplan, som udfærdiges og sendes efterfølgende. Deruover fri telefonkonsultation. Se i øvrigt beskrivelsen ovenfor. 
Ønskes et opfølgningsbesøg efter 2-4 uger (hvilket anbefales) - eller flere, kan dette/disse rekvireres for 300 kr. pr. gang. 

ENKELTTIMER
En enkelttime koster 550 kr. + transportudgifter.

En enkelttime kan bestilles ved en lettere problemstilling, hvis man f.eks. ikke har opnået et resultat efter en telefonkonsultation. Man kan også vælge at starte med en enkelttime og derefter beslutte, om man ønsker at investere i hele pakken med den fulde personlige konsultation.  
Ved bestilling af 5 enkelttimer eller  derover ydes 20% rabat.