Teoretiske kurser

  

De fleste hundeejere vil gerne gøre noget sammen med deres hund, det vil sige gå til en aktivitet, hvor hunden kan være med. Og det er jo som udgangspunkt godt. Men det kan være en fordel at have en baggrundsviden i forhold til det, man laver med hunden, eller den måde man er sammen med hunden på.

På de fleste praktiske kurser vil der være en del formidling af teoretisk viden, men skal man samtidig koncentrere sig om at holde øje med sin hund, går man måske glip af halvdelen af denne formidling. Blandt andet derfor kan det være en fordel at tage et teoretisk kursus uden hund. En anden grund kan være, at man ønsker en mere uddybende viden om et bestemt emne.

Emner for et teoretisk kursus kan f.eks. være:

- Hundekommunikation
- Læringsteorier
- Forebyggelse af problemadfærd
- Ændring af problemadfærd
- Før du får hund

Kurserne vil være af 2-6 timers varighed (afhængigt af emnet) og afvikles med 1 time pr. gang.


Ved visse af kurserne (f.eks. kommunikation) kan medbringes hund i sidste del af forløbet.

Ovenstående er under forudsætning af, at der kan skaffes et egnet lokale til kursusafholdelse. 
 

 


Prisen for et teoretisk kursus er en fast gruppepris på 625 kr. i timen. Det vil sige, at et kursus af f.eks. 4 timers varighed vil koste i alt 2.500 kr. for den samlede gruppe deltagere.  Er man 10 deltagere, vil prisen således være 250 kr. pr. person. Er man kun 5 deltagere, vil prisen være 500 kr. pr. person.