Individuel træningDer kan være mange grunde til at vælge enetimer til træning af sin hund.

Det kan f.eks. være en hund, som ikke føler sig så godt tilpas i en større gruppe og bliver frustreret ved tilstedeværelsen af andre hunde. Hvis en hund er frustreret eller er under stresspåvirkning, vil indlæringsevnen reduceres eller ikke være til stede. Ønsker man at lære hunden nogle færdigheder, kan det derfor være en fordel, at træningen i  første omgang foregår i et isoleret miljø, f.eks. i eget hjem. I en sådan situation kan det dog på længere sigt være hensigtsmæssigt, at hunden gradvist introduceres til et miljø med andre hunde til stede, dog afhængigt af omstændighederne.

Det kunne også være, at man ønsker en mere intens og individuelt tilrettelagt form for træning. Selvom man på et hold med flere hunde bestræber sig på at give individuelle råd og vejledning til hver enkelt hundeejer, så vil træningsniveauet/-intensiteten selvfølgelig ikke kunne blive det samme som ved eneundervisning.

Eller det kan være, at man ønsker at fokusere på at træne hunden i en bestemt færdighed. Det kunne f.eks. være at lære hunden et stabilt indkald, eller at lære hunden at gå i slap line.


 
Gå-i-slap-line træning


Pris pr. time: 400 kr. + evt. transportudgifter.

Gælder kun for træning af grundfærdigheder (som også omfatter indkaldstræning, gå i slap line og klikkertræning). Prisen er altså ikke gældende for ændring af problemadfærd (se nærmere under denne kategori).

Ved 5 timer og derover ydes 20% rabat.