Hvad kan jeg tilbyde?

Hundetræning


Træningskategorier:

- Individuel træning/enetimer.

Der kan arbejdes med flere forskellige færdigheder til brug i dagligdagen eller mere målrettet i forhold til enkelte specifikke færdigheder som f.eks. indkald og gå i slap line.  

- Personligt hvalpekursus/mentorordning (se nærmere under fanen "Hvalpekurser")

- Teoretiske kurser (generelt om hundeadfærd og træning eller specifikt om et konkret emne)


Adfærdsrådgivning


Har du et problem med din hund, som du har svært ved at håndtere, kan jeg tilbyde adfærdsrådgivning og give dig nogle redskaber, som kan hjælpe dig til at takle situationen.

Rådgivningen kan foregå telefonisk, via mail, ved besøg i eget hjem eller ude i miljøet - afhængig af problemets beskaffenhed. Det er dog ikke alle problemer, som kan løses telefonisk eller via mail. Det mest almindelige vil være, at jeg aflægger besøg hos dig, så jeg kan se hunden agere i sine vante omgivelser.
Se nærmere under fanen "adfærdsrådgivning".